Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Tähtiremontit Oy
Moisionkatu 6
15100 Lahti
Y-tunnus 3104364-4
Puh: 040 129 1000

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hannes Laukkanen
Moisionkatu 6
15100 Lahti
hannes.laukkanen@tahtiremontit.fi

 1. Rekisterin nimi

Tähtiremontit Oy markkinointi-ja asiakasrekisteri.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Tähtiremontit Oy:n markkinointi-ja asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa viestiminen Tähtiremontit Oy:n potentiaalisille sekä olemassa oleville asiakkaille koskien yrityksen palveluja.

Markkinointirekisterimme tietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat:

 • Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksia varten hänen täyttäessään kyselylomakkeelle yhteystietonsa ja antaessa suostumuksensa käsittelylle
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu tehdä suoramarkkinointia, kun rekisteröity on tai on ollut rekisterinpitäjän asiakkaana, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia
 1. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot / henkilötietoryhmät

Tähtiremontit Oy:n rekisteriin tallennetaan henkilön nimen lisäksi yksi tai useampi rekisteröidyn yhteystieto (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä ostohistoria).

Remonttitarpeen kartoittajien puhelinsoitot nauhoitetaan koulutustarkoituksiin ja laadun varmistamisen vuoksi. Nauhoitteita säilytetään Tähtiremontit Oy:n yhteistyökumppanin palvelimella ja siihen tallennetaan henkilön nimen lisäksi puhelinnumero ja osoite. Tallenteita ei yhdistetä muihin asiakasrekistereihin.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin henkilötietoja kerätään joko suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa tai yrityksen Internet-sivuilla täytettävien lomakkeiden (esim. tarjouspyyntölomakkeet) avulla, tai vaihtoehtoisesti hankkimalla rekisteröityjen yhteystietoja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, jotka käyttävät tietolähteinään yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä.

 1. Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Tähtiremontit Oy luovuttaa rekisterissään olevia tietoja vain luotetuille yhteistyökumppaneille, jos se on välttämätöntä työn hoitamisen kannalta.

 1. Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU/ETA-alueen ulkopuolelle)

Tähtiremontit Oy ei luovuta rekisterissään olevia tietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöoikeus on vain Tähtiremontit Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

a) Manuaalinen aineisto:

Asiakirjat säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukitussa tilassa. Asiakirjat tulostetaan vain tarvittaessa ja paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

b) Atk-järjestelmän aineisto

ATK-järjestelmät ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin tarkastelu vaatii käyttäjätunnuksella ja salasanalla kirjautumisen.

c) Remonttitarpeen puhelinsoittajien nauhoitukset

Remonttitarpeen kartoittajien nauhoitteet on suojattu palomuurilla ja salasanoilla, eikä nauhoitteita pääse kuulemaan kuin luvan saaneet henkilöt. Nauhoitteita säilytetään 3kk. 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet koskien tässä rekisterissä oleva henkilötietojansa.

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä, mikäli oikeuksia pyytävä henkilö pystytään luotettavasti tunnistamaan rekisteröidyksi. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä rekisterinpitäjä toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja
 • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty tietoja kerättäessä rekisteröidyltä itseltään.
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa poistettua (”oikeus tulla unohdetuksi”). Henkilötiedot poistetaan markkinointirekisteristä mm., kun
  1. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta
  2. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty)
  3. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  4. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten
 • Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
  1. rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden
  2. käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  3. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 28.5.2020. Aiemman version rekisteriselosteesta voi pyytää rekisterinpitäjältä, ks. rekisterinpitäjän yhteystiedot.